söndag 27 februari 2011

Smygbloggar

Jag bloggar i smyg. 
Antagligen läser ingen detta. Men om någon gör är ni välkomna.
Jag vet inte om jag kommer att återuppta bloggandet på denna blogg igen, så jag skriver lite i smyg. Det kliar lite i fingrarna.
Och jag behöver mjuka upp dem ibland. Jag hade tänkt uppmärksamma fastan i år. Speciellt. Genom att fasta på kristet vis (inte hälsofasta, då man bara dricker), vad nu kristet vis är. Inget kött förutom på söndag. Lägg till att det mesta bör vara  ekomärkt, miljömärkt, fairtrade och allt vad det heter.
Plus att jag ämnar ägna mig lite mer åt min relation till vår Herre.

Jag smygstartar genom att ta upp något som varit hett den senaste veckan. Som jag helt har missat, pga resa, men som ändå är intressant nog att sätta sig in i. Fyrkadebatten.
 Alltså, om den svenska evangelikala kristenheten (vad det nu är) är helt fyrkantig eller inte. Kort sammanfattat.
Jonas Lindström har satt ihop en slags credo, som många har kritiserat. Det må vara hänt.
Jag tycker punkterna är bra för att ha som utgångspunkt vad man själv står i sin tro. Eller vilka frågor de väcker.
Så jag stjäl dem och använder dem (i omvänd ordning) för att kunna gå tillbaka till dem senare. Svaren som jag ger nu kan kanske komma att ändras, vad vet jag.

1. Tror du inte på treenighetsläran eller Jesu gudom?
Jodå. Även om det inte står i Bibeln. Jesu gudom har jag inte några problem med. Det är det som är Gud blev människa för mig. Gud i Jesus.

2. Tror du inte att Jesus gick på vattnet?
Varför inte. Inget är omöjligt för Gud. Om Jesus var Gud så skulle det inte ha varit några prolbem.

3. Tror du inte på Jesus "fysiska" uppståndelse? 
Jodå. Men hans fysiska uppståndelsekropp verkar ju ha varit lite annorlunda. Såg honom gjorde folk i alla fall. Till och med tog i honom.

4. Tror du på livet efter döden?
Definitivt. Någon slags gemenskap med Gud efter döden tror jag på.

5. Tror du på jungfrufödseln?
Har inga problem med den heller. Den berättas ju om i två evangelier och egentligen tycker jag att Johannes kan räknas in där också. Ordet blev människa.

6. Tror du inte att Jesus dog istället för oss och tog Guds straff på sig på korset?
Detta är en komplex fråga. Jag skulle kunna säga ja och nej. Behöver utvecklas. Jag återkommer.

7. Tror du inte att "tron" är det som räddar? 
Som Jonas säger, det beror på vad man menar med tro. Jag tror något liknande; det är efterföljelsen och gemenskapen med Gud som är tro. Jag tror definitivt inte att det är gärningarna i sig som räddar en, men jag tror inte heller att Gud ser mellan fingrarna på vad vi gör, bara vi har det mysigt och trevligt tillsammans, Han och jag. Inte alls.
Gemenskap med Gud utmanar oss till att leva "heligt" (behöver utvecklas) och verka för Guds rike här på jorden. Inte heller tror jag att huvudmeningen med tron är att komma till himlen. Den är så mycket mer. Vi har inte kommit till på denna jord av en slump. Vi har en uppgift här.

8. Tror du att Bibeln är Guds ord?
Nej, jag tror inte att Gud har dikterat Bibeln ordagrant. Inte så som muslimerna tror om Koranen. Däremot har Guds inspirerat.
Jesus är Guds ord. Bibeln berättar om Honom. Han är Bibelns huvudpunkt och mål. Läser man Bibeln utan att ha Jesus med sig hela tiden kan man hamna allvarligt fel i livet. Det har skett oräkerliga gånger de senaste 2000 åren.

9. Tror du inte att "Jesus är enda vägen till Gud"?
Jo. Och nej. Jag tror att Gud har omsorg om de som inte mött Jesus eller hört evangeliet om honom. Hur vet jag inte. Denna fråga kommer att ältas.

10.Tror du inte på helvetet?
Inte på det traditionella sättet, i form av evigt straff. Det går emot Guds godhet. Jag är dock inte alls färdig med den här frågan.

11. Anser du att sex före äktenskapet är förenligt med Bibelns lära?
Det beror på vad man menar med äktenskapet. Jag anser att äktenskap ingås när man har sex. Alltså helst en partner hela livet. Annars så få som möjligt. Och absolut inte flera samtidigt, eller engångsligg. Man ska aldrig ha sex med någon man inte kan tänka sig att bilda familj med, har alltid varit mitt motto.
Sex är inget som man gör utan kärlek, inget man gör bara för att det är kul, som en häftig avslutning på en utekväll. Sex är mer än så.
Sex är en bekräftelse på att man vill dela livet med varandra, men också ett sätt att lära känna varandra. Och få barn, om möjligt, men det är inte det viktigaste.
Jag skulle kunna skriva i evighet om detta ämne.


12. Gillar du homosexualitet/är du homosexuell?
Nej, homosexuell är jag inte. Gillar du homosexualitet? Konstig fråga. Frågan är väl egentligen vad Gud tycker om homosexualitet, och där finns det som alla vet många delade meningar om. Att Gud älskar alla homosexuella brukar alla var eniga om. Att Han inte gillar homosex brukar många däremot framhävda.
Konsekvensen av detta synsätt är att vi skulle förbjuda vissa medmänniskor att göra det som vi själva aldrig skulle vilja avhålla oss från; att ha sex med den vi älskar. För mig är detta ett groteskt och omänskligt ("ogudligt") påbud och dessutom är jag inte alls säker att Gud är anti-homosex.
I princip skulle världens heligaste och frommaste person inte få ha sex med den han/hon älskar, bara för att den älskade har fel kön, medan jag i all min synd och ofullständighet får knulla bäst jag vill med min man, trots hans eventuella synd och ofullständighet. Vad är det för logik?
Den här frågan är väldigt laddad för mig. Så laddad att om det är så att Gud är antihomosex... då vet jag inte om jag vill vara kristen.
Det finns så mycket att säga om detta. Jag återkommer.
---------

Detta är bara början. Början på slutet? Eller början på början?