fredag 1 februari 2013

60 år sedan stormflodkatastrofen

Idag är det 60 år sedan den sk. Stormflodskatastrofen drabbade Nederländerna. Vid sidan av andra världskriget är den det största traumat i modern tid som drabbat holländarna. Över 1800 människor dog i sydvästra Nederländerna. Orsakerna var många; främst extremt högvatten kombinerat med storm, men vallarna mot Nordsjön var i dåligt skick efter kriget.
Vissa byar stod under tre meter vatten, tex Oude Tonge, där över 300 personer omkom (10% av byns befolkning).


Vad de flesta inte vet var att det var nära att vallar runt Rotterdam kollapsade och då hade en mycket större katastrof inträffat, då hade ett stort område mellan Rotterdam, Haag och Amsterdam hamnat under vatten.
Katastrofen hindrades bland annat genom att en skeppare avsiktligt körde sin båt på grund där vallen var svag, och på så sätt kunde den lättare förstärkas.

Källa: Groene Hart Archiven


Vad många inte heller vet är att drygt trehundra personer omkom i östra England (där har jag också bott!) vid samma tillfälle.

Idag har Nederländerna världens mest avancerade stormflodskydd, Deltawerken, som ska förhindra en liknande katastrof.