måndag 8 mars 2010

Qvinnodagstankar 2010

Det är Internationella Kvinnodagen och jag brukar min vana trogen skriva något om kvinnofrågor denna dag.

Jag tror att jag skulle kunna beteckna mig själv som någon slags kristhumanistfeminist. Vad det nu betyder. Ska försöka förklara mig lite.

Jag tror nämligen att många av våra könsmönster är något som är inlärt och inte nödvändigtvis något som har att göra med att vi är kvinnor och män. Med det vill jag inte påstå att kvinnor och män inte är olika, eller inte kan komplettera varandra. Men det där med könens olikhet överlappar ibland det som egentligen är personlighetsdrag eller har med karaktären att göra. Det kan ibland också vara svårt att bestämma ifall tex självsäkerhet är något nedärvt eller om det är en socialt arv, något inlärt.

Det är också vanskligt att generalisera över könsmönster.
Och att tex säga att "män lär sig visa hänsyn genom att umgås med kvinnor eller att kvinnor blir tryggare genom att umgås med män", som Jakob E. Söderbaum skriver på bloggen Tradition och Fason och även i Världen Idag, är inte bara grova generaliseringar, utan dessutom helt taget ur luften.
Jag skulle tro att hur många som helst känner kvinnor som inte är speciellt hänsynsfulla och män som är otrygga. Om jag vågar mig på att generalisera.

Könsmönster är inte alltid något gott.

Sedan händelsen som beskrivs i 1 Mos kap 3, den som vi kallar syndafallet, skedde har mänskligheten varit väldigt upptagen med det där med könsmönster. Vad menar vi egentligen med könsmönster? Är det något som ursprungligen är nedlagt i skapelsen eller är det ett resultat av syndafallet?
Som kristna tror jag att det är vår plikt att komma till det klara med det.

Själv tror jag att mannen och kvinnor var totalt jämlika innan syndafallet och hade ett gemensamt ansvar för att ta hand om skapelsen. Det står att kvinnan skapades som hjälp till mannen, men skulle det göra mannen till överhuvud? Det gäller att komma ihåg att Jesus faktiskt var den som tvättade lärjungarnas fötter som en undergiven slav. Inte tvärtom.
Och som anhängare till Jesus är det vår plikt att eftersträva ett könsmönster som det Gud ursprungligen skapade, inte det som var en följd av synden.


------------------

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar