måndag 20 mars 2017

Vaccinationsmyter -Blogg100 - Dag 20

Jag har hamnat i en korkad diskussion på Facebook om mässlingsvaccin. Korkad eftersom jag är korkad nog att ge mig in i en korkad diskussion med korkade vaccinationsskeptiker.
Att en del är vaccinationsskeptiker kan jag liksom förstå, en aning, men jag förstår inte varför de ska använda sig av alternativa fakta och jag förstår inte varför de inte kan använda statistik på rätt sätt.
Som myten att nyvaccinerade smittar och att biverkningarna av vaccinet är mycket farligare än mässlingen och dess komplikationer.
Men det som irriterar mig mest är att de inte fattar att de utsätter andra för en risk när de inte vaccinerar sitt barn. De försöker utnyttja den höga vaccinationsviljan, som får till följd att mässling sällan förekommer, med andra ord; de tar en chans, surfar med i hemlighet på vaccinationsvågen. Och glömmer att andra, som har låg immunitet på grund av sjukdom och därför inte kan vaccineras, förlitar sig på samma faktum; låg förekomst av sjukdomen.  Om fler vaccinationsvägrar utsätts dessa svaga grupper för ett allt större hot; mer utbredda mässlingsepidemier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar