torsdag 15 oktober 2009

Blandar Ulf Ekman ihop skapelseordningen med syndafallet?

Jag har läst skapelseberättelsen många gånger, ur en manligt/kvinnligt perspektiv. Många gånger. Fram och baklänges. På svenska, engelska och holländska. Tyvärr inte originalspråket, för det kan jag inte.

Jag kan inte för mitt liv utläsa ur skapelseberättelsen att mannen ska leda och kvinnan inte. Det står ju bara att han skapas före henne och att han behövde hjälp. I den första berättelsen är mannen och kvinnan totalt jämlika.

Så hur Ulf Ekman kan motivera att kvinnor inte ska vara ledare i kyrkan utifrån skapelseordningen, det är för mig en stor gåta. De tolv manliga apostlarna brukar ju dras upp i diskussionen, bland annat, men jag har aldrig hört en modern kristen ledare använda sig av skapelseberättelsen. Att Livets Ords ledare skulle ha en bibeltolkning som gränsar till de galna åsikter som ni kan hitta i kommentarerna till detta inlägg hos Carl-Henric Jaktlund, det är faktiskt riktigt chockerande för mig.

Och vad är skapelseordningen egentligen? Att människan skapades som man och kvinna och att man råkade skapas först? Något mer kan jag inte se.

Att mannen ska råda över kvinnan är en konsekvens av den gemensamma synden, inte skapelseordningen. Jag har skrivit en del om det förut, bland annat här.
Sedan har vi upprättats i och med Jesus Kristus. Han som sade att vi ska tjäna varandra och som tvättade sina lärjungars fötter. Där, om inte förr, kommer hjälp-perspektivet i ett annat ljus.
Okej, Paulus snurrar till det för oss rejält. Vad han är ute efter är ibland svårtolkat. Men han talar också om kvinnliga apostlar i sina brev, bla Junia (Rom 16:7), det är något som har totalt negligerats genom århundradena. (Bra sammanfattning av biskop Tom Wright här).

Sedan tycker jag att kvinnliga pastorer och ledare i Pingströrelsen inte borde oroa sig för vad Ulf Ekman sade på några ledardagar. Han är ju inte ledare för Pingströrelsen, eller hur?

Mer om detta hos:
Polaritet (som vädjar till de som tvivlar, tro inte att det bara är liberala teologer som tror att Gud ordinerar kvinnliga föreståndare. Det finns massor av evangelikala ledare som inte tycker som Ulf Ekman).
Senapsfrön (som bland annat säger att jämställdhet är en teologisk fråga. Bra att påpeka det i stället för att alltid fastna i frågan ifall kvinnligt ledarskap är en teologisk fråga eller en jämställdhetsfråga.Vänd på det, alltså!)

5 kommentarer:

 1. Liten teologisk kommetar: Vi har TVÅ skapelseberättelser efter varandra på Bibelns första sidor. Den som står först är yngst, och där sägs ingenting om vem som skapades först - "till man och kvinna skapade han dem". I den äldre skapelseberättelsen finns en mycket omstridd, men för mig tilltalande tanke: Först skapades människan, med manligt och kvinnligt i sig. Så tyckte Gud att det verkade tråkigt, så han delade människan i man och kvinna. Det handlar så vitt jag kan se inte det minsta om någon skapelsegiven över- och underordning. Ska vi gå vidare till den uttjatade frågan om kvinnliga ledare/präster vill jag bara påminna om att det var Maria Magdalena som mötte Jesus först efter uppståndelsen och av honom fick uppdraget att gå och berätta för de andra vad som hänt. Kan någon få en bättre prästvigning? Resten är som man säger historia...

  Allan Willny

  SvaraRadera
 2. Vad Ulf Ekman menar med skapelseordning är det Paulus säger om att mannen skapades först. Men han liksom många andra har missförstått poängen med att Paulus säger detta.

  Paulus säger detta före det att han säger att det var kvinnan som bedrogs av djävulen, och inte mannen. Detta har många (män) tolkat som ett argument för varför kvinnor inte är lämpade för ledarskap. Men vad Paulus (uppenbarligen, tycker jag) säger är att kvinnan hade tillgång till Guds ord och kunskapen om träden vars frukt man inte fick äta under kortare tid än mannen, och därför lättare kunde bedras.

  På samma sätt var situationen i den lokala församling som fick detta brev. Männen hade skolats i lagen sedan de var fem år gamla, medan kvinnorna ofta hade väldigt lite kunskap om Guds ord. Därför säger Paulus "jag tillåter inte att en kvinna undervisar sin man" (en man, står det i vissa översättningar). Helt enkelt för att djävulen lättare vrider på Guds ord hos dem som har sämre kunskap om det.

  Paulus nämner då hur det var i begynnelsen, precis under och efter skapelsen, där kvinnan pga kunskapsbrist blev lurad.

  Detta är alltså inte ett bibelord som handlar om att kvinnor är sämre lämpade för att undervisa, utan ett ord om att de som har lite kunskap om Guds ord inte ska undervisa. Nyomvända kristna, t.ex.

  Naturligtvis har detta bibelord använts för att förtrycka kvinnor och förstöra kyrkan. Men man är inte liberalteolog för att man ifrågasätter det och sätter det i denna kontext. En person som gör det är Per-Axel Sverker, teologen jag skriver om i inlägget som du länkade till. Tack för det förresten :)

  mvh
  John Nilsson

  SvaraRadera
 3. John: Tack för din kommentar, den var i mitt tycke mycket klargörande! Vet att jag hört något liknande för länge sen, men jag kom inte riktigt ihåg turerna.
  /Lars

  SvaraRadera
 4. Jag vill också tacka John för kommentaren, men för mig var den infallsvinkel faktiskt helt ny.
  Där ser man våndan i att läsa Bibeln utan att ta hänsyn till det historiska, kulturella och sociala sammanhanget.
  Jesus,Paulus, och den första kristna kyrkan, var mycket radikal som lät kvinnor sitta med under undervisningen. Det förekom inte i judiska sammanhang.

  Man måste alltså se det mer som en regel att nykristna inte bör undervisa, inte att kvinnor inte får göra det.

  SvaraRadera
 5. Länk till Per Axel Sverker:
  Man och kvinna som Guds avbild
  OCH
  Om man och kvinna ett utdrag ur en projektrapport från Göteborgs stift, s 21

  SvaraRadera