torsdag 7 april 2011

Jag tror inte på Bibeln

Kanske fick jag en och annan att hoppa till inför denna rubrik.
Det var meningen.
Jag ska snart försöka ge mig på det här med mitt tvivel om Bibeln. Eller snarare Bibelns auktoritet. Eller hur man nu ska uttrycka det.
Håll utkik här. Inom de närmsta dagarna hoppas jag ha fått ihop något om detta svåra dilemma. Måste man tro på Bibeln?

Kanske väcker detta tankar hos dig redan nu? Skriv gärna i kommentatorsraderna.

3 kommentarer:

 1. I Johannesevangeliet 5 talar Jesus till de som var så upptagna av skrifterna att de missade skrifternas fullbordan och huvudperson när han stod livslevande framför dem. Jag tror tyvärr det finns alltför många sådana än idag, vars tro handlar mer om (en viss tolkning av vissa) texter än om liv.

  Många betonar måstet i att tro på Bibeln så starkt att det blir till en avgudadyrkan i sig.

  SvaraRadera
 2. Hebréerbrevet säger att Guds ord är levande och verksamt, skarpare än ett tveeggat svärd. Vi som hör hemma i de olika protestantiska traditionerna och i ännu högre grad de "fria" samfund som tror sig begripa Bibeln bättre än alla andra för att de lever i föreställningen att de läser "precis som det står" och därför förkastar all tradition påstår sig följa detta ställe ur Hebréerbrevet. Men ser man på den praxis som åtföljt detta påstående är sanningen tyvärr oftast en annan: Det är en tro på det tryckta ordet istället för på det levande...
  Allan Willny

  SvaraRadera
 3. Nej jag tror inte att kristen är den som tror på bibeln. Den som är kristen är väl den som är en lärjunge till Jesus. Helvetesdebatten som förs på sina håll är minst sagt underlig. Vad man än tror i den frågan så inte lär man väl bli mer eller mindre kristen för det. Nej bibeln ska nog läsas med förstånd och insikt och vad som sägs om livet efter detta handlar säkert till stor del om livet före detta.

  SvaraRadera