onsdag 1 oktober 2008

Kristna vårdcentraler

Jag minns en gång för många år sedan när prästen i vår församling i sydvästa Göteborg drömde lite om att starta ett äldreboende på kristen grund. Där hela människan togs om hand, inte bara den utslitna kroppen.

Idéen som Råda församling har om en vårdcentral på kristen grund låter intressant. Människan är en andlig varelse, men den delen tas sällan om hand i vårdkarusellen.
Att eventuell vinst skulle komma församlingen till godo ser jag inte som fel, det är väl bättre än att de hamnar i privata fickor (som vinst från andra privata vårdalternativ kanske gör)

Socialdemokraten Carina Hägg kritiserar direkt och en del av hennes påpekanden är värda att fundera på. Ökar "religiösa" vårdcentraler segregationen? Kanske.
Men jag undrar om inte ett beslut om fritt vårdval i sig ökar segregationen? Fria val har ofta den effekten, se bara på hur ungdomar väljer gymnasieskolor i Göteborg. Du hittar inte en Hovåsbo på ett gymnasium i nordöstra stadsdelarna.

Andra åsikter från Hägg vittnar bara om hennes okunskap om kristendom. Det låter som om hon är rädd för extremhögerkristna yttringar. 
Att Rådaprästen Lars T Gåreberg inte står för dem borde hon veta. 

"Jag oroar mig för vad som händer när abortfrågan och frågor om preventivmedel kommer upp. Jag är rädd att unga tjejer förlorar på det här i slutändan, säger Hägg. Vidare:
"Jag är inte rädd för att människor möter präster och diakoner utan är positiv till religion, men jag vill ha en sekulär stat. Inte så sällan i Bibeln är kvinnan underordnad mannen, och det kan färga av sig i terapisamtalen på vårdcentralen."

Vad är det hon oroar sig för? Att preventivmedel inte ska erbjudas till unga tjejer? Att abort inte ska komma på fråga? På vilket sätt skulle det färga av sig i terapisamtalen? Skulle terapeuten/prästen sitta och pusha för att kvinnan ska tillbaka till spisen och lyda sin man i allt under terapisamtal?
Låter absurt, och vittnar som sagt om att Hägg inte vet vad hon talar om. Vet hon överhuvudtaget något om professionell själavård inom kyrkan? Vet hon något om kyrkans diakonala arbete som koncentrerar på tjänande? Antagligen inte.

Egentligen tror jag att hon är rädd för valfriheten. Om en vårdcentral på kristen grund erbjuder bra vård kommer folk att söka sig dit, oavsett personlig tro. Och det på bekostnad av den statliga vården.
Kanske finns det en rädsla för den valfrihet, eller den valfrihet som borde finnas, i fråga om en abort. Idag är det tabu att tala om alternativ till abort. Det är också tabu att tala om den livsstil som leder till oplanerade graviditeter.
Att det i ett modernt och rikt samhälle inte skulle finnas plats för en vårdcentral som eventuellt skulle erbjuda sina patienter ett alternativ till det som annars är norm (tex abort vid oönskade graviditeter) tycker jag är skrämmande.
Och som sagt, med fritt vårdval, kan man välja fritt. Har man bestämt sig för abort går man nog inte till en vårdcentral som ber en tänka efter och fundera på alternativ. Men som det är idag finns ju inte det alternativet.

Gåreberg avslutar; 
"den kristna inriktningen går endast ut på att vårdcentralen inte bara fokuserar på kroppen, utan även på själen."
Så Hägg borde vara lugn, i alla fall i Rådafallet. Ingen ska pracka på någon religion mot deras vilja. Bara erbjuda lite helhetssyn. Det finns många som har behov av det och de hittar den sällan inom den vanliga primärvården.
----

Uppdatering:
Leo Holtter skriver mer... och reder ut begreppen.

8 kommentarer:

 1. Vad är poängen med en "kristen vårdcentral" om inte den kristna tron ska avspeglas i verksamheten och i sjukvårdsbehandlingen?

  Vad är meningen med en "kristen vårdcentral" om det inte ska vara någon skillnad mellan den och en "vanlig vårdcentral" utan någon koppling till någon religiös tro?

  För mig låter det som att starta en skola som vilar på Maria Montessoris idéer, men pedagogiken ska absolut inte vara någon montessoripedagogik, och det ska inte vara någon skillnad mot "vanlig" undervisning...

  Varför skulle en muslim eller en ateist vilja gå till en vårdcentral "som vilar på kristen grund"? Den kristna grunden måste ju på något sätt avspeglas i verksamheten, och det tilltalar förmodligen inte de som har andra trostillhörigheter.

  För min del så vill jag inte att läkaren ska fråga efter min religionstillhörighet eller vilket politiskt parti jag röstar på osv, när jag är sjuk och behöver vård. Det anser jag inte har med saken att göra, och dessutom vara en privatsak. Jag anser också att vi inte ska dela upp samhället, så att kristna går i vissa skolor, har egna vårdcentraler, egna universitet, egna restauranger osv.

  Jag tycker att alla ska kunna umgås och mötas, varför ska vi dela upp oss beroende på vilken religion/icke-religion vi har? Är det en nackdel för kristna att gå till samma vårdcentraler som muslimer, buddhister, ateister? Det ökar bara avståndet mellan människor, och spär på "vi och dom"-tänkandet om man börjar dela upp folk efter religion.
  /Anna

  SvaraRadera
 2. I mångt och mycket håller jag med, Anna.
  Jag kan också se en fara med att dela upp vi och dem. Jag hoppas inte att det är så jag framställer det, att vi ska först kolla om man står för samma värden innan man blir insläppt till doktorn. Det tycker jag givetvis inte. En sk. "kristen vårdcentral" skulle vara öppen för alla.

  Jag har utvecklat mitt tänkande lite mer i Leo Holtters blogg:
  http://holtter.wordpress.com/2008/10/01/jag-svarar-ett-rungande-nej/

  Lite tänker jag som så att som Råda församling uttrycker sig så hoppas de kunna stå till buds med en service som en vanlig vårdcentral inte kan, tex samtal med präst eller diakon.

  Om en vårdcentral som vilar på kristen grund skulle erbjuda bra service tror jag även att muslimer och ateister skulle komma.

  I Holland där friskolor är väletablerade, hittar du ofta muslimer i kristna skolor, av den enkla anledningen att de ofta får bättre skolgång där.

  SvaraRadera
 3. Hmm... har själv gått på kristna skolor i Holland på 60/70-talet men det kristna tänkandet hade knappast något inflytande alls, upplevde jag. I början när eldsjälarna fortfarande finns vid liv kan det dock vara betydligt bättre.
  Passar på att meddela dej om svar på Elsanders blogg .... ;)

  SvaraRadera
 4. Jag står fast vid att jag inte tycker att det är en bra idé med religiösa vårdcentraler.

  Om en person känner ett behov av att få själavård, tycker jag att det är naturligt att den vänder sig till sin kyrka, och inte tar kontakt med vårdcentralen för att få boka in en tid med en präst eller en diakon... Det känns som att gå en omväg genom att en person vänder sig till en vårdcentral när den vill tala med en präst! Varför kan man inte gå till kyrkan direkt?

  Risken finns också, att man på vårdcentralen börjar blanda ihop religion och sjuk- och hälsovård. Det anser jag inte att man ska göra. Professionell sjukvårdspersonal ska syssla med sjukvård, och inget annat.

  Det tyngsta skälet är ändå, att jag tycker att det är fel om man börjar dela upp befolkningen, så att olika grupper i samhället på något sätt bygger sina egna minisamhällen, med egna skolor,vårdcentraler, ålderdomshem, bostadsområden osv.

  Nej, låt alla mötas istället. Hur ska vi annars lära känna människor som har andra religionstillhörigheter, kommer från andra länder, tillhör andra socialgrupper osv?

  För mig är det ingen fördel om varje "grupp" lever i sin egen lilla bubbla och enbart umgås med likasinnade.

  Det finns saker inom vården som inte fungerar som det ska idag, men lösningen på det är inte att ha vårdinrättningar med olika religiösa inriktningar. Det handlar mer om pengar och prioriteringar och politik...

  /Anna

  SvaraRadera
 5. Theodor, kan inte ha någon uppfattning om hur holländska skolan på 60-70-talet, men det finns skolor nu också som inte har så tydlig kristen profil.
  Mina barns skola hör inte dit, dess kristna profil är tydlig, men till ca 50 % går där ändå barn som kommer från familjer som inte är kyrkligt aktiva, plus några muslimska familjer.

  Anna, jag vill inte att du ska missförstå; jag är absolut inte för vårdcentraler med kristen profil (eller hur man ska uttrycka det) som inte är öppna för alla. Man ska inte behöva stå i receptionen och deklarera vad man tror på innan man får vård.

  Inte heller hoppas jag att sådana vårdcentraler ska bidra till segregering.

  För att ta ett exempel, Svenska Kyrkan är socialt oerhört aktiv i stadsdelar där det bor många invandrare. Och det oberoende av den hjälpbehövandes religion. Ofta ger den en service som man kanske kunde tycka borde ha getts av myndigheter. Där skulle steget inte vara så långt att också stå som huvudman för en vårdcentral. Som självklart skulle vara öppen för alla.

  Kyrkan är redan idag aktiv inom sjukvården, genom sjukhuskyrkan. Det finns sk hospice-sjukvård med kristen profil.
  Varför inte mer aktiv inom primärvården?

  I princip skulle man ju kunna säga om sjukhuskyrkan och hospice att varför inte låta vanliga sjukvården sköta sjukvården och den lokala prästen/diakoner den andliga? Behövs sjukhuskyrkan eller kristet hospice?

  Nej, jag tror inte på att det alltid är bra att skilja på "religion" och sjukvård. Däremot tycker jag att sjukvårdsutbildade ska syssla med sjukvård och kyrkans företrädare med den andliga biten. Men jag ser det inte som fel att de skulle ingå i samma team och ha en "kristen huvudman".

  Utan att låta som gnällig utlandssvensk (jag vet att jag antagligen låter så), så tror jag att vi svenskar är ganska låsta av att vi tycker att sjukvård bara kan ha en huvudman, staten. Det gäller skolan också.
  Jag har insett att det inte alls behöver vara så, och det utan att kvaliteten på servicen blir sämre.
  Att tala om alternativ och konkurrens är lite förmätet i små svenska samhällen, men i större städer tror jag att det skulle vara ett bra alternativ.

  SvaraRadera
 6. Jag är inte helt emot att det finns olika alternativ inom tex skola och vård. Men som redan framgått tycker jag inte, till skillnad mot dig, att det är en fördel att ha vårdcentraler med olika religiösa inriktningar. Jag gillar heller inte tanken med att präster och läkare ska ingå i samma arbetslag, och att patienter ska gå till en läkare och be att få en "remiss" till en präst eller diakon. Om man vill att dessa yrkesgrupper ska arbeta i samma arbetslag blir det ju ändå så att man blandar religion med sjuk- och hälsovård. En läkare ska skriva en remiss om det gäller medicinska frågor, inte andliga!

  Det finns en risk att man ersätter mediciner och sjukvård med förbön och handpåläggning osv och det gillar inte jag. Det finns ju kristna församlingar där man säger sig syssla med helande och inbjuder folk till helandegudstjänster, helandeweekend och där man vill att det man sysslar med där ska bli jämställt med det som sjukvården sysslar med (Arken i Kungsängen - tillhörande trosrörelsen håller på med detta). Jag vet att det inte kännetecknar alla eller ens majoriteten av kristna att ha den synen, men det skulle öppna upp för en massa tveksamheter är jag orolig för. Jag håller benhårt på att varje yrkesgrupp ska göra det som den är utbildad för, och inte gå in på saker som den inte behärskar.

  Jag känner heller inte till att det finns någon efterfrågan på religiösa vårdcentraler i Sverige. Det viktigaste är nog bra vård, inte personalens trosuppfattning.

  Varför ska man gå till en vårdcentral om man har ett behov av själavård? Varför kan man inte gå till kyrkan direkt?

  Jag förstår inte vad själva poängen med att ha olika religiösa vårdcentraler, vad för fördelar det är med det. Jag tycker att man ska kunna gå till samma vårdcentral oavsett trostillhörighet.

  Vi får se vad som händer, om det finns några sådana här vårdcentraler i landet om några år!
  /Anna

  SvaraRadera
 7. Det finns en hel del frågdetecken kring att församlingar driver vårdcentraler. Vem är huvudman? Vem skjuter till pengar och hur; vem plockar ut överskott och hur?
  Vad händer när de aktiebolag man driver i Råda (för resturangverksamhet mm) går i förlust - plockas skillnaden från vårdbudgeten? bara det faktum att man tar sig friheten att driva aktiebolag parallellt med församlingsarbetet i Råda, där församlingens personal tas i anspråk tyder väl på att samma luddiga gränsuppfattning kan förekomma när man bedriver allvarligare saker som... en vårdcentral?
  En kyrkoherde som dessutom anser att han kan spendera ett flertal veckor på andra sidan jordklotet och fortfarande anse sig vara "högst närvarande" arbetsledande kyrkoherde i Råda bör man nog tänka två varv till om innan han får styra och ställa bland läkare och vårdpersonal.

  SvaraRadera
 8. Det finns säkert massa frågetecken som måste redas ut.

  Inlägget är ett och ett halvt år gammalt, jag känner inte till situationen i Råda nu, utan resonerade lite utifrån en allmän idé om kyrkan kan ha vårdcentraler (på samma sätt som de kan ha skolor, förskolor etc)

  Jag tycker dock att det borde organiseras så att vanliga församlingslivet inte blir lidande. Och ställer mig mkt frågande till om kyrkoherden ska vara chef för en vårdcentral.

  SvaraRadera