måndag 30 juni 2008

Pastors Hangover

Dagens citat (så här på måndagen, och som en uppföljare till Pastorsotillräcklighet).

"Sometimes on Monday I have a Pastors Hangover.
Which is when I wake up and think to myself:
My head hurts
I´m tired
and
did I really say that?"

Rob Bell, pastor i Mars Hill, Grandville, Michigan, ur en predikan som ni kan hitta här: under Directions (första delen MP3)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar