måndag 16 juni 2008

Tummen ned för Kyrkans Tidning ett år senare...

För ett år sedan uppmärksammade jag att Kyrkans Tidning firade sitt 25 års jubileum med att skapa en ny webplats, där de viktigaste (intressantaste!) delarna endast gjordes tillgängliga för prenumeranter av papperstidningen.

Nu är KT 26 år och fortfarande kan man inte säga att tidningen hänger med i tiden. Ingen webbprenumeration eller större webbtillgänglighet a´la Dagen i sikte.

Själva säger de;
"Kyrkans Tidning är Sveriges ledande kristna nyhetstidning."
Jaha, säger jag, hurdå?

Vidare:
"Kyrkans Tidning vänder sig i första hand till dig som arbetar, är förtroendevald eller är verksam inom Svenska kyrkan."

Det må vara hänt, men säg då inte att det är den ledande kristna nyhetstidningen, om målgruppen är så snäv. Personaltidning, eller inte?
Jag har en gång tillhört alla tre ovanstående grupper. Intresset finns kvar.
Varför vill KT inte göra sig tillgängligt på ett modernt sätt; nämligen via webben?

1 kommentar: