söndag 4 mars 2007

Perspektiv i abortdebatten

Perspektiv i abortdebatten. Abortdebatten bland kristna ledare fortsätter, mer eller mindre på löpsedlarna. Nu senast Stanley Sjöberg, som hjälper oss att ge en nyanserad bild. Han säger också:
"Kristnas trovärdighet kräver att vi försvarar människovärdet ur olika perspektiv." (SvD).
Jag håller med, jag tror att det är viktigt att vi inte glömmer det. Han tar Bush abortmotstånd kontra kriget i Irak som exempel. Ingen guvenör före Bush i Texas har låtit avrätta mer dödsdömda. Hur kan man låta bestämma över att avrätta människor och samtidigt inte tillåta aborter? För mig är dödsstraff en gammaltestamentlig "öga för öga" teologi. Något som Jesus har tillintetgjort genom sin försoning.

Abortdebatten är för tillfället livlig även här i mitt nya hemland Holland, eftersom det nya regeringspartiet Christen Unie (ligger till höger om Kristdemokraterna här) anses ha en mer restriktiv inställning till aborter. De har dock deklarerat att de inte för avsikt att nagga den fria aborten i kanten. De hävdar bara att man ska kunna följa lagen till punkt; vilket i Holland innebär att alternativen bör övervägas.
Eller för att citera min egen bättre hälft: Om man ska tala om ett fritt val för kvinnan; så bör alternativen till abort presenteras, annars är det inget val.

Vad jag vet, avvägs sällan alternativen i Sverige. Om man börjar prata om dem riskerar man genast att stämplas som konservativ och ganska kvinnofientlig. Det behöver inte vara en svartvitt diskussion, det behöver inte vara helt för eller helt emot.
Läs mitt förra inlägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar