fredag 11 maj 2007

Anställ inte folk utan examen!

Legitimation av socionomer.
En av socialt arbetes eviga frågor. Debatten tycks inte ha förflyttat sig en millimeter sedan jag gick på Sopis.

Legitimation är kanske ett plus, men jag undrar, borde inte ett examensbevis räcka? Det tillsammans med ditt CV och referenser borde det väl tala om för arbetsgivaren vem du är och vad du kan?

Det är arbetsgivarens fel om icke kvalificerade socialsekreterare anställs. Om arbetsgivaren har som princip att aldrig anställa andra än de med examen, då skulle man väl inte ha något problem?

Egentligen liknar debatten den om okvalificerade lärare. De anställs därför att arbetsgivaren inte har något val.

Jag tycker legitimationsdebatten är bra, men om man koncentrerade sig på att få kommuner och landsting att bara anställa utexaminerade socionomer, då skulle man komma en bit på vägen i strävan efter en socialtjänst med högre kvalitet.
-------------------
Uppdatering: Nytt inlägg om soc leg idag (12 maj) i SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar